Advertisement

Heqiat.am is the 1046572:th largest website within the world. The website is created in unavailable, owned by unavailable person, currently located in United States and is running on IP 149.56.10.219 registered by not detected network. This site not uses Javascript for user interaction. This site uses CSS to manage the site layout. This site is running on the Apache webserver. The server side programming lanquage of the site is PHP/5.3.29 . Heqiat.am Google Pagerank is 0 and it's domain is Country Domain. Heqiat.am estimated worth is $4,571.42, with 1145 estimated visites per day and ad revenue of $ 3.44.

Title: .::. HEQIAT.am .::.

Description: «Հեքիաթ» մանկական ժամանցային և կրթական կայք: «Խելամիտ անցկացրու ժամանակդ»,- սա յուրաքանչյուր ծնողի խորհուրդն է իր զավակին: Առավել ևս, եթե դա վերաբերում է համակարգչային…

Keywords: Երեխա մանուկ մանկիկ բալիկ փոքրիկ մայրիկ հայրիկ ծնող ընտանիք առողջություն խնամք

Created: unavailable

Expires: unavailable

Owner: unavailable

Hosted in: United States

Host IP: 149.56.10.219

ICANN Registrar: unavailable

Domain Suffix: am

Domain Archive: heqiat.am in the past

Alexa Rank: #873551

Google Page Rank: 0

HOSTCLASSTYPETTLDATA
heqiat.am IN A 14400 ip: 149.56.10.219
heqiat.am IN NS 86400 target: ns1.cloudhoster.me
heqiat.am IN NS 86400 target: ns2.cloudhoster.me
heqiat.am IN SOA 86400 mname: ns1.cloudhoster.me
rname: info.cloudhoster.me
serial: 2017021400
refresh: 1800
retry: 7200
expire: 1209600
minimum-ttl: 86400
heqiat.am IN MX 14400 pri: 0
target: heqiat.am
heqiat.am IN TXT 14400 txt: v=spf1 +a +mx +ip4:192.99.62.188 +ip4:149.56.10.219 -all
entries: v=spf1 +a +mx +ip4:192.99.62.188 +ip4:149.56.10.219 -all

Server Name: s8-10.219.thcservers.com

Server Type: Apache

Server Side Language: PHP/5.3.29

Javascript Usage: no

CSS Usage: yes

RSS Usage: no

Google AdSense Usage: no

Additional technologies usage: Joomla | MooTools | Dojo | jQuery | Google Analytics

heqiat.am - Daily Traffic Rank Trend In The Past 4 Months

Keyword Count Density
кредит 10 1.22
Hellip 8 0.98
квартиру 8 0.98
ընթերցել 8 0.98
թատրոն 7 0.85
հետաքրքիր 7 0.85
историей 6 0.73
круглопалочный 6 0.73
նորություններ 6 0.73
восстановление 6 0.73
жесткого 6 0.73
диска 6 0.73
ипотеки 6 0.73
плохой 6 0.73
посуточно 6 0.73
снять 6 0.73
станок 6 0.73
համար 5 0.61
անահիտ 5 0.61
հայրապետյան 5 0.61
серверы 4 0.49

We are absolutely certain that every one is able to earn money from his website, Therefor we will display a short estimated numbers that might be achievable through dedication and seriousness work on your website.

Our estimations point that your Website Value is $4,571.42, Your Daily Visitors could be in the area of 1145 per day and your potential Daily Revenues could be around $3.44.

Server Country Code: US

Server Country Name: United States

Server City Name: Anaheim

Server Region Name: CA

Server Zip Code: 92805

Server Latitude: 33.826301574707

Server Longitude: -117.91059875488

From - to Netname Country Admin Tech Status
0.0.0.0 - 255.255.255.255 IANA-BLK EU # Country field is actually a DUMY-RIPE DUMY-RIPE ALLOCATED UNSPEC
149.0.0.0 - 149.255.255.255 EU-ZZ-149 EU # Country is really world wid DUMY-RIPE DUMY-RIPE ALLOCATED UNSPEC
149.50.0.0 - 149.58.255.255 NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK EU # Country is really world wid DUMY-RIPE DUMY-RIPE ALLOCATED UNSPEC
Address 149.56.10.219 10010101.00111000.00001010.11011011
Netmask 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111.00000000
Wildcard 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000.11111111
Network 149.56.10.0/24 10010101.00111000.00001010.00000000
HostMin 149.56.10.1 10010101.00111000.00001010.00000001
HostMax 149.56.10.254 10010101.00111000.00001010.11111110
Broadcast 149.56.10.255 10010101.00111000.00001010.11111111
Hosts/Net 254 Class B

aeqiat, teqiat, yeqiat, hrqiat, hsqiat, hyqiat, heaiat, hepiat, heriat, heqaat, heqfat, heqjat, heqlat, heqqat, heqxat, heqipt, heqiaa, heqiac, heqian, heqiaq, heqiat, heqiav, heqiay, mheqiat, rheqiat, sheqiat, xheqiat, zheqiat, hceqiat, hgeqiat, hemqiat, heqbiat, heqciat, heqfiat, heqgiat, heqkiat, heqoiat, heqsiat, heqviat, heqiaat, heqieat, heqiiat, heqiuat, heqiabt, heqiact, heqiajt, heqiaxt, heqiatf, heqiatj, heqiatz,

יק/ןשא, руйшфе, اثضهشف, ге,сьш, geai*t, heqiat, ηε;ιατ, יק/ןשאץשצ, руйшфеюфь, اثضهشفوشى, ге,сьшльп, geai*t;*n, heqiat.am, ηε;ιατα.

%
%AM TLD whois server #1
% Please see 'whois -h whois.amnic.net help' for usage.
%

Domain name: heqiat.am
Registrar: globalar (GlobalAR LLC)
Status: active

Registrant:
Irina Tovmasyan
Griboyedov 11-12
Yerevan, 0000
AM

Administrative contact:
Irina Tovmasyan
Griboyedov 11-12
Yerevan, 0000
AM
******
091453111

Technical contact:
Irina Tovmasyan
Griboyedov 11-12
Yerevan, 0000
AM
******
091453111

DNS servers:
ns1.cloudhoster.me
ns2.cloudhoster.me

Registered: 2009-11-11
Last modified: 2016-11-13
Expires: 2017-11-11